• head_banner_01

Verifiering av fordonsspecifikation

  • AEC-Q verifiering av fordonsspecifikationer

    AEC-Q verifiering av fordonsspecifikationer

    Som en accepterad testspecifikation för elektroniska komponenter på fordonsnivå i världen har AEC-Q blivit en symbol för kvaliteten och tillförlitligheten i fordonskomponenter.AEC-Q certifieringstester av elektroniska komponenter spelar en viktig roll för att förbättra produktens konkurrenskraft och snabbt komma in i leveranskedjan.

  • AQG324 Power Device Certifiering

    AQG324 Power Device Certifiering

    ECPE-arbetsgruppen AQG 324 som inrättades i juni 2017 arbetar med en europeisk kvalificeringsriktlinje för kraftmoduler för användning i kraftelektronikomvandlarenheter i motorfordon.