• head_banner_01

Halvledaranalys

  • Destruktiv fysisk analys

    Destruktiv fysisk analys

    Kvalitetskonsistensenav tillverkningsprocessenielektroniska komponenterärförutsättningenför att elektroniska komponenter ska uppfylla deras användning och relaterade specifikationer.Ett stort antal förfalskade och renoverade komponenter översvämmer marknaden för komponentförsörjning, tillvägagångssättetför att fastställa äktheten av hyllkomponenter är ett stort problem som plågar komponentanvändare.

  • Misslyckandeanalys

    Misslyckandeanalys

    Med förkortningen av företagets FoU-cykel och tillväxten i tillverkningsskalan, står företagets produktledning och produktkonkurrenskraft inför flera tryck från inhemska och utländska marknader.Under produktens hela livscykel garanteras produktkvaliteten och den låga felfrekvensen eller till och med noll. Fel blir en viktig konkurrenskraft för ett företag, men det är också en utmaning för företagets kvalitetskontroll.