• head_banner_01

Kvalitet på kretskortsnivå

  • Utvärdering av processkvalitet på PCB-kortnivå

    Utvärdering av processkvalitet på PCB-kortnivå

    Kvalitetsproblemen i elektronisk produktprocess står för 80 % av helheten hos mogna bilelektronikleverantörer.Samtidigt kan onormal processkvalitet orsaka produktfel, och till och med det onormala i hela systemet, vilket resulterar i partiåterkallelser, orsaka allvarliga förluster för tillverkare av elektroniska produkter och ytterligare utgöra ett hot mot passagerarnas liv.

    Med mer än 10 års erfarenhet av felanalys har GRGT förmågan att tillhandahålla processkvalitetsutvärdering på kretskortsnivå för fordon och elektroniska kretskort, inklusive VW80000-serien, ES90000-serien etc., hjälpa företag att hitta potentiella kvalitetsbrister och ytterligare kontrollera produktkvalitetsrisker.